Nuttige links

Noodnummers

  • Internationale noodoproep: 112
  • Brandweer & Ziekenwagen: 100
  • Politiehulp: 101
  • Rode Kruis: 105
  • Tele-onthaal: 106
  • Kinder- en jongerentelefoon: 102
  • Antigifcentrum: 070 / 245 245
  • Wachtdienst apothekers: 0903 99 000
  • Belgische BrandwondenStichting: 02 / 649 65 89

Nuttige links

De toezichthoudende autoriteit: FAGG

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) speelt een belangrijke rol in de bescherming van volksgezondheid. 

Indien u bijwerkingen ervaart door een bepaald geneesmiddel kan u dit online melden of via de papieren meldingsfiche. Dit exemplaar kan u raadplegen via ADR@fagg.be. De wetenschappelijke experten van het FAGG analyseren elk gemelde bijwerking en verkrijgen zo nieuwe informatie over geneesmiddelen.

Ontdek meer over het FAGG via hun website.Orde Der Apothekers

Indien u geïnteresseerd bent in de van toepassing zijnde beroepsregels en de onderschreven gedragscodes, kan u zich hierin verdiepen via deze link.